Poli Leiden, locatie de Robijnhof

Vanaf donderdag 11 januari is de poli in Zorgcentrum de Robijnhof verhuisd naar

Huis van de Buurt Morschwijck
Topaaslaan 19
Leiden

Donderdag van 10.30 uur tot 10.45 uur

Vanaf 11 januari 2018 kunt u voor bloedafname voor de trombosedienst niet meer terecht in Zorgcentrum de Robijnhof.