Tropaz informatie

Sinds 5 november 2012 is Trombosedienst Leiden gestart met de introductie van Tropaz versie 2.1. Deze versie biedt voor patiënten en bepaalde instellingen de mogelijkheid digitaal toegang te krijgen tot inzage van gegevens, zoals een doseringslijst en het actuele medicijngebruik.

Aangezien het hier een grote operatie betreft, verloopt de invoering geleidelijk.

Mogelijkheden

Voor patiënten biedt Tropaz de volgende mogelijkheden. U kunt uw eigen dosering uitprinten in een format zoals de doseerkalender per post wordt verstuurd. Ook is er de mogelijkheid berichten door te geven aan de trombosedienst. U kunt bijvoorbeeld een vakantie, een wijziging in de medicijnen die u gebruikt of een operatie of ingreep die u moet ondergaan snel en eenvoudig doorgeven. Daarnaast kunt u vragen stellen over uw dosering of een opmerking maken. Zonodig krijgt u dan via internet een bericht van de trombosedienst terug. U ontvangt hierover een melding via uw email. Op deze manier kan het gebruik van de telefoon worden beperkt.

Onze medewerkers bekijken en verwerken dagelijks tot 16.00 uur de binnengekomen berichten. U krijgt snel antwoord maar berichten die ’s avonds of in het weekeinde worden gestuurd worden dus de volgende werkdag verwerkt.

Als u hier gebruik van wil maken, geef dit aan ons (trombosedienst@lumc.nl) door via
een e-mailbericht met daarin vermeld uw patiëntennummer en e-mailadres.

Zelfmeten en zelfdoseren

Voor degenen die zelf hun INR meten is er tevens de mogelijkheid de INR uitslag online door te geven.

App. voor smartphone

Als u eenmaal gebruik maakt van Tropaz kunt u ook een app installeren op uw smarthone of tablet om toegang te krijgen tot Tropaz. Kijk bij Tropaz app voor de installatie ervan.
De app is interessant voor alle reguliere gebruikers en met name degenen die aan zelfmeten doen. Zij kunnen via de app een INR doorgeven.
Voor degenen die zelfdoseren heeft de app  (nog) niet veel meerwaarde.
Zij kunnen namelijk geen INR en dosering doorgeven. Wel kunnen de laatste INR uitslagen bekeken worden.