Aanmelden voor Tropaz

Als u voor het eerst gebruik wil maken van Tropaz, stuurt u dan een
e-mailbericht naar ons (trombosedienst@lumc.nl) en vermeld daarin uw naam, patiëntennummer, geboortedatum en het e-mailadres, dat u hiervoor wil gebruiken.

U krijgt dan na enige tijd op het door u opgegeven e-mailadres een bericht met een link waarmee u de eerste keer kan inloggen. Tevens staat hierin een verwijzing naar de handleiding en e-learningmodule.