Apotheken

Hier vindt u:

Richtlijn voor uitzetten baxterrol/weekdoos.

Raadpleeg de Richtlijn baxterrol/weekdoos voor het uitzetten van fenprocoumon/acenocoumarol in baxterrol of weekdoos bij patiënten.

Regionale werkafspraken

Regionale werkafspraken VKA gemaakt tussen huisartsen, apotheken en Trombosedienst Leiden.

Afspraken VER:

In samenspraak met de Vereniging Eerstelijns Apotheken Rijnland (VER) en met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Trombosedienst Leiden e.o. (TDL) per 1 december 2022 het faxgebruik uitgeschakeld en is over gestapt naar het versturen van beveiligde mail (Zivver).  Het originele recept wordt  niet meer verstuurd per post. De medicatieoverdracht vanuit de apotheek ontvangt de TDL graag via beveiligde mail.

Mocht TDL niet beschikken over het mailadres van de apotheek dan zal TDL contact opnemen met de betreffende apotheek.  TDL zal dan meteen de toegangscode voor het gebruik van Zivver verstrekken mocht de apotheek niet met Zivver werken.

Richtlijn voor de Apotheek doorgeven interactie medicatie:

De interactie medicatie mailen naar de Trombosedienst Leiden
Mails die op vrijdag na 15.30 uur binnen komen worden maandag daarop in behandeling genomen.

Richtlijn voor Apotheek inzake verboden medicatie zonder alternatief.

Op vrijdag na 15.30 uur tot en met zaterdag 18.00 uur uitsluitend de verboden medicatie zonder alternatief telefonisch doorgeven  aan de bereikbare arts van Trombosedienst Leiden.

Is de zondag één dag voor een feestdag, bv 1e paasdag dan de verboden medicatie zonder alternatief  telefonisch doorgeven.

Trombosedienst Leiden e.o.
Tel: 071-5262449
E-mail: trombosedienst@lumc.nl