Apotheken

Hier vindt u:

Richtlijn voor uitzetten baxterrol/weekdoos.

Raadpleeg de Richtlijn baxterrol/weekdoos voor het uitzetten van fenprocoumon/acenocoumarol in baxterrol of weekdoos bij patiënten.

Regionale werkafspraken

Regionale werkafspraken VKA gemaakt tussen huisartsen, apotheken en Trombosedienst Leiden.

Afspraken VER:

In samenspraak met de Vereniging Eerstelijns Apotheken Rijnland (VER) en met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat Trombosedienst Leiden e.o. (TDL) per 1 december 2022 het faxgebruik uitfaseren door over te stappen naar het versturen van beveiligde mail (Zivver). Het originele recept wordt dan niet meer verstuurd per post. De medicatieoverdracht vanuit de apotheek ontvangt de TDL graag via beveiligde mail.

Mocht TDL niet beschikken over het mailadres van de apotheek dan zal TDL in de komende weken contact opnemen om dit te noteren. TDL zal dan meteen de toegangscode voor het gebruik van Zivver verstrekken.

Richtlijn voor de Apotheek inzake interfererende medicatie.

Maandag tot en met vrijdag de interactie mailen naar de Trombosedienst Leiden
Mails die op vrijdag na 15.30 uur binnen komen worden niet meer in behandeling genomen.

Op vrijdag na 15.30 uur tot en met zaterdag 18.00 uur de interactie telefonisch doorgeven en dan uitsluitend de weekend-doorbelmedicatie, zie hiervoor de weekend_doorbel_medicatielijst.

Zaterdag vanaf 18.00 en zondag de gehele dag de interactie mailen naar de Trombosedienst.

Is de zondag één dag voor een feestdag, bv 1e paasdag dan de interactie telefonisch doorgeven.

Trombosedienst Leiden e.o.
Tel: 071-5262449
E-mail: trombosedienst@lumc.nl