Apotheken

Hier vindt u:

Richtlijn voor uitzetten baxterrol/weekdoos.

Raadpleeg de Richtlijn baxterrol/weekdoos voor het uitzetten van fenprocoumon/acenocoumarol in baxterrol of weekdoos bij patiënten.

Regionale werkafspraken

Regionale werkafspraken VKA gemaakt tussen huisartsen, apotheken en Trombosedienst Leiden.

Richtlijn voor de Apotheek inzake interfererende medicatie.

Maandag tot en met vrijdag de interactie faxen naar de Trombosedienst Leiden
Faxen die op vrijdag na 15.30 uur binnen komen worden niet meer in behandeling genomen.

Op vrijdag na 15.30 uur tot en met zaterdag 18.00 uur de interactie telefonisch doorgeven en dan uitsluitend de weekend-doorbelmedicatie, zie hiervoor de weekend_doorbel_medicatielijst.

Zaterdag vanaf 18.00 en zondag de gehele dag de interactie faxen naar de Trombosedienst.

Is de zondag één dag voor een feestdag, bv 1e paasdag dan de interactie telefonisch doorgeven.

Trombosedienst Leiden e.o.
Tel: 071-5262449
Fax: 071-5266960