Auteursarchief: M Lammers

Heeft u vragen over trombosezorg? Stel ze aan ons in de week van Wereld Trombose Dag!

Van 9 tot 13 oktober besteedt de Trombosedienst extra veel aandacht aan patiënten.

Want op 13 oktober is het weer Wereld Trombose Dag. Dan worden er op allerlei plekken in Nederland activiteiten rond het onderwerp trombose georganiseerd. De Trombosedienst Leiden zal die gehele week extra veel aandacht besteden aan zijn patiënten.

Er zullen extra medewerkers op de poli’s aanwezig zijn om informatie te geven aan patiënten en vragen te beantwoorden. Ook aan patiënten die thuis wonen zal dan extra tijd worden besteed.

We presenteren in die week ook onze nieuwe informatiebrochure.

En op Wereld Trombose Dag zelf sluiten we de week af met een quiz voor medewerkers van de Trombosedienst.

Bekijk hier wat er verder in Nederland wordt georganiseerd op Wereld Trombose Dag.

Patiënten zijn zeer tevreden over de Trombosedienst Leiden en omstreken, blijkt uit onderzoek

Nieuw klanttevredenheidsonderzoek onder de patiënten van de Trombosedienst Leiden en omstreken heeft zeer positieve uitkomsten laten zien. Het onderzoek werd in de vorm van een digitale enquête uitgevoerd door studenten van het LUMC. 3000 patiënten kregen het verzoek de enquête digitaal in te vullen en bijna een derde hiervan heeft dit ook gedaan. Het was het eerste grootschalige onderzoek dat uitsluitend onder trombosepatiënten in Leiden en omstreken werd gedaan. Eerdere klanttevredenheidsonderzoeken, in 2016 en 2018, werden landelijk uitgevoerd.

Onderwerpen die werden onderzocht

De patiënten werden gevraagd naar hun tevredenheid ten aanzien van een breed spectrum aan onderwerpen. Aan bod kwamen onder andere de kwaliteit van de voorlichting over trombose en antistollingsmiddelen en de gebruikersvriendelijkheid van de stollingsmeter, de doseringskalender en Tropaz. Ook over onderwerpen als de deskundigheid van de medewerkers en de bereikbaarheid van de Trombosedienst werd patiënten naar hun mening gevraagd.

Toenemende klanttevredenheid

Op veel onderwerpen benaderde de gemiddelde tevredenheid van patiënten over de diensten van de Trombosedienst de 100%. Met name de deskundigheid en betrokkenheid van de medewerkers werden hoog gewaardeerd. Ook over de gebruikersvriendelijkheid van de verschillende hulpmiddelen voor trombosepatiënten was men erg tevreden.

Uitdagingen voor de toekomst

De informatievoorziening vanuit de Trombosedienst wordt aan het begin van het contact met de Trombosedienst ervaren als duidelijk en volledig, maar sommige patiënten gaven wel aan prijs te stellen op meer contact in het vervolgtraject. De Trombosedienst heeft daarom een task force ingesteld die zich specifiek zal bezighouden met het verder verbeteren van de communicatie en informatievoorziening.

Bekijk hier de PowerPointpresentatie van onderzoekers Sam van Meer en Koen Pruijn.

Een nadere toelichting op de uitkomsten vindt u hier.

NZa biedt handvatten om de zorgcontractering soepeler en sneller te laten verlopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) signaleert in een nieuwsbericht op haar website dat de onderhandelingen voor zorgcontracten de laatste jaren moeizaam verlopen, soms tot na 1 januari. Hierdoor is het voor consumenten tijdens het overstapseizoen niet duidelijk wat er per aangeboden polis wordt vergoed. De NZa heeft daarom een document opgesteld waarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars het contracteerproces makkelijker en sneller kunnen laten verlopen. In de Handvatten Contractering en Transparantie gecontracteerde zorg staat wat de NZa minimaal verwacht van zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de contractering en het informeren van consumenten. 

Versnelling contracteerproces 

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken jaarlijks bekend welke afspraken er zijn gemaakt voor het volgende kalenderjaar. In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat ieder zijn best doet om de contractering voor 12 november rond te krijgen. In het Handvatten-document staan manieren om dit contracteerproces te evalueren en te versnellen. De NZa verwacht daarom ook dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars het komende jaar verbeteringen zullen laten zien. 

Informatie aan consumenten 

Het is belangrijk dat consumenten het hele jaar goed worden geïnformeerd over welke zorg wel of niet is verzekerd. Zorgverzekeraars moeten in duidelijke taal op hun website een overzicht plaatsen welke zorg per polis wordt vergoed. Alhoewel de verwachting is dat de contractering rond is voor 12 november, is dit geen harde deadline. Dit zou de onderhandelingen te veel verstoren. In het geval dat de onderhandelingen voor de zorginkoop nog niet rond zijn, moet de consument tijdig duidelijke en bruikbare informatie krijgen, vindt de NZa. Alleen zo kan een weloverwogen keuze worden gemaakt voor een eventuele overstap naar een andere zorgpolis. 

Toezicht contracteerproces 

Contractuele afspraken zijn belangrijk om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Wanneer zorgaanbieder en zorgverzekeraar er tijdens de contractering niet uitkomen, kunnen zij met behulp van de Handvatten met elkaar het gesprek voeren. Als dit niet leidt tot het gewenste effect, kan hiervan een melding worden gemaakt bij de NZa. Een melding kan voor de NZa aanleiding zijn om partijen aan te spreken. In 2024 wil de NZa vervolgens evalueren hoe de contractering is verlopen. 

Verrassende onderzoeksresultaten over switch VKA naar NOAC

Recent onderzoek van het Julius Centrum, een divisie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, heeft uitgewezen dat het overschakelen van INR-geleide VKA-behandeling naar een NOAC bij kwetsbare oudere patiënten met AF lijkt te leiden tot meer bloedingscomplicaties in vergelijking met voortzetting van VKA-behandeling, zonder dat dit het risico op trombo-embolische complicaties doet afnemen.

Lees het hele artikel hier of bekijk dit filmpje waarin dr. Linda Joosten het onderzoek toelicht.

Patiënten en zorgverleners slaan handen ineen op het gebied van antistolling

Patiënten en zorgverleners slaan handen ineen op het gebied van antistolling

In Nederland gebruiken zo’n 1 miljoen mensen antistollingsmiddelen. Deze gaan trombose tegen maar kennen ook risico’s zoals bloedingen. Goed gebruik van deze middelen is van groot belang. Daarom hebben de Trombosestichting, de Nederlandse Verenigingen voor Internisten (NIV), Cardiologie (NVVC), Heelkunde (NVVH), en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gezamenlijk het kennisplatform www.allesoverantistolling.nl gelanceerd. Deze website bevat actuele, betrouwbare informatie over antistollingsmiddelen, en antwoord op veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen
Het kennisplatform is opgedeeld in een patiëntendeel en een deel voor zorgprofessionals. Op het gedeelte voor patiënten worden veelgestelde vragen over antistollingsmiddelen beantwoord. Tom Bos, directeur Trombosestichting: “Dagelijks krijgen wij vragen over antistollingsmiddelen. Hoe om te gaan met antistollingsmiddelen als je op vakantie gaat bijvoorbeeld, welke middelen het minste bloedingsrisico geven, en of je pijnstillers mag gebruiken. We merken dat patiënten, of naasten van patiënten, behoefte hebben aan duidelijke en betrouwbare informatie. Om snel iets op te zoeken, of om een afspraak met een arts voor te bereiden. Dit platform voldoet aan die behoefte. En dat is belangrijk, want goed gebruik van antistollingsmedicatie kan veel leed besparen.”

Juiste informatie en expertise
Op het gedeelte voor zorgprofessionals zijn experts op het gebied van antistolling met hun contactgegevens te vinden. Daarnaast zijn de regionale samenwerkingsverbanden, expertisecentra en trombosediensten in kaart gebracht en zijn lokale diagnostiek en behandelprotocollen, richtlijnen en e-learnings verzameld. Zorgverleners kunnen zo de juiste informatie vinden, of in contact komen met een lokale expert voor advies. Internist Menno Huisman is één van de initiatiefnemers: “De zorg rondom deze medicatie is complex en bloedingen bij operaties door antistollingsmedicatie behoren tot de meest optredende medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames. Om dit te voorkomen, is goed antistollingsbeleid van groot belang. Daarom is het belangrijk dat zorgprofessionals en patiënten toegang hebben tot de juiste kennis en experts in hun regio. Ons nieuwe kennisplatform voorziet hierin en draagt bij aan de patiëntveiligheid.”

Samenwerking
Het Nederlands Kennisplatform Antistolling is ontwikkeld door de bovengenoemde partijen. Het patiëntendeel is ontwikkeld naar een idee van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten, de Cliëntenraad Trombosediensten CTD en de Trombosestichting. Het gedeelte voor zorgprofessionals is ontwikkeld in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers vanuit verschillende medisch specialismen.

Over de Trombosestichting
Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel. Dit belemmert de bloedsomloop en kan gevaarlijk zijn en leiden tot ernstige, blijvende klachten en zelfs overlijden. Snelle herkenning van trombose is daarom belangrijk zodat ernstige gevolgen voorkomen kunnen worden. De Trombosestichting Nederland stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek naar trombose en geeft voorlichting over risicofactoren, herkenning en behandeling.

Digitaliseren Trombosedienst Leiden

Digitaliseren Trombosedienst Leiden

 

Gegeven de stijgende portokosten en gegeven het feit dat Trombosedienst Leiden ernaar streeft om zoveel mogelijk te digitaliseren is besloten om stapsgewijs het versturen van papieren kalenders te stoppen.

Het voordeel van de digitale kalender is dat deze meteen beschikbaar is nadat de arts de dosering heeft voorgeschreven en dat deze kalender altijd in te zien is  door middel van de mail of TROPAZ account/ Tropaz app.

Wilt u liever een papieren kalender blijven gebruiken dan kan deze door uzelf geprint worden vanuit de mail of Tropaz.

U zult hierover verder bericht ontvangen als u een TROPAZ account heeft of als Trombosedienst Leiden uw emailadres heeft.

Mocht u nog geen Tropaz account hebben of uw emailadres nog niet hebben doorgegeven dan kunt u contact opnemen met Trombosedienst Leiden.

Emailadres:  Trombosedienst@lumc.nl

Telefoon: 0715262449

Sluiting Trombosedienst Feestdagen 2023

Sluitingsdagen 2023

  • Tweede paasdag:  maandag 10 april 2023.
  • Koningsdag: donderdag 27 april 2023.
  • Bevrijdingsdag vrijdag 5 Mei 2023 
  • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023.
  • Tweede pinksterdag:  maandag 29 mei 2023
  • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): maandag 25 en dinsdag 26 december 2023

Trombosedienst is op deze dagen uitsluitend voor spoed overleg bereikbaar op

Tel. 0715262449

Trombosedienst Leiden faxt niet meer

Trombosedienst Leiden faxt niet meer

In samenspraak met de Vereniging Eerstelijns Apotheken Rijnland (VER) en met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is Trombosedienst Leiden e.o. (TDL) per 1 december 2022 gestart met het faxgebruik uitfaseren door over te stappen naar het versturen van beveiligde mail (Zivver).

Voor apotheken:

Het originele recept wordt niet meer verstuurd per post. De medicatieoverdracht vanuit de apotheek ontvangt de TDL graag via beveiligde mail.

Voor Ziekenhuizen , huisartsen en tandartsen:

Aanmelding, her aanmelding en ingreep formulieren kunnen gemaild worden naar de Trombosedienst. Ook informatie vanuit de trombosedienst naar u als behandelaar wordt per mail verzonden worden.

De Trombosedienst Leiden e.o. mailt veilig via ZIVVER.  De toegangscode voor het gebruik van Zivver verstrekken we bij de uitwisseling van mail gegevens.

Ontvangt u een beveiligde ZIVVER mail van de Trombosedienst die u niet kunt openen bel ons dan.

Contactgegevens TDL:

Telefoon algemeen 071-5262449

Algemeen e-mail: trombosedienst@lumc.nl

Aan en her aanmeldingen e-mail: Secretariaat-TROD@lumc.nl

Ingrepen e-mail:  Ingrepen_trombosedienst@lumc.nl

Corona is nog onder ons

 

 

Corona is nog steeds onder ons, maar omdat de meeste mensen inmiddels immuniteit hebben opgebouwd, is er geen sprake meer van een pandemie. Het kabinet besloot vrijdag 10 maart om de resterende coronamaatregelen los te laten. Bij Trombosedienst Leiden gaan we over van coronamaatregelen op algemene maatregelen om (kwetsbare) patiënten te beschermen tegen luchtweginfecties.

Algemene maatregelen

  • We schudden nog steeds geen handen. Deze maatregel voorkomt verspreiding van luchtwegvirussen.
  • Zorgvuldige handhygiëne na contact blijft gehandhaafd.
  • Draag bij luchtweginfectie klachten een mondneusmasker als u op de poli locaties komt.
  • Geef aan de medewerker van Trombosedienst Leiden aan dat u last heeft van (milde) klachten.

Mocht u vragen hebben dan kunt u onze medewerker benaderen of ons berichten via Tropaz, de mail trombosedienst@lumc.nl of telefonisch 071-5262449.

Wij verwijzen uw verder naar de RIVM-website:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus voor actuele informatie.

 

Dank voor uw medewerking.