Beleid bij ingrepen

Verantwoordelijkheden
Wanneer injecties
Ingrepenformulier
Belangrijk om te weten

Ingrepen bij de tandarts

Wat is het beleid bij ingrepen. Te denken valt hierbij aan operaties of onderzoeken, waarbij een bloedingsrisico aanwezig is.

Door het gebruik van antistollingsmiddelen duurt het langer voor het bloed stolt. Daardoor zou bij een ingreep/het onderzoek waarbij er kans is op bloedverlies een ongewenste bloeding kunnen ontstaan. Bij het tijdelijk stoppen van antistollingsmedicatie voor een ingreep/het onderzoek is er tijdelijk meer risico op een trombose. Hoe groot dit risico is hangt af van de indicatie voor de antistollingsbehandeling. Het beleid rondom een ingreep wordt daarom individueel bepaald.
Er dient door de arts steeds een zorgvuldige afweging te worden gemaakt van het risico van trombose als gevolg van het onderliggend lijden en het risico van bloedingen bij de te verrichten ingreep.

Verantwoordelijkheden

  • Voor de ingreep is de arts, die de indicatie stelt om de ingreep/het onderzoek plaats te laten vinden verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van dit beleid.
  • Bij de ingreep is de arts die de ingreep/het onderzoek uitvoert verantwoordelijk dat de antistolling zich op het gewenste niveau (INR) bevindt.
  • Na de ingreep is de arts die de ingreep/het onderzoek heeft uitgevoerd dan wel in geval van een opname de afdelingsarts verantwoordelijk voor het vervolgen van het antistollingsbeleid.

Dit beleid kan gedelegeerd worden, bijvoorbeeld naar de trombosedienst.

Wanneer injecties

Indien er bij een ingreep een hoog bloedingsrisico is zal de antistollingsbehandeling kortdurend onderbroken moeten worden. Dit gebeurt door tijdelijk de inname van het antistollingsmedicijn te stoppen. Meestal wordt daarnaast vitamine K voorgeschreven. Als er bij u een hoog tromboserisico is dan moet de periode dat u geen antistolling gebruikt worden overbrugd met LMWH injecties (Laag Moleculair Gewicht Heparine). De meest gebruikte merknamen zijn: Fraxiparine, Fraxodi, Fragmin, Innohep, Clexane. De injecties kunt u vlak onder de huid in uw buik of bovenbuik spuiten. Het ziekenhuis of de trombosedienst geeft u hierover instructie.

Ingrepenformulier

Op het ingrepenformulier wordt door de arts aangegeven wanneer u stopt met de antistollingstabletten en hoelang en hoeveel u moet spuiten. Dit ingrepenformulier krijgt u van de trombosedienst samen met uw nieuwe doseringskalender over de post. De trombosedienst geeft aan u door wanneer u na het hervatten van de antistolling weer mag stoppen met de injecties. Zowel voor als na de ingreep zal uw INR regelmatig gecontroleerd worden.

Belangrijk om te weten

Wat is voor u als patiënt belangrijk te weten:

Bij een onderzoek of ingreep moet er steeds een afweging worden gemaakt tussen het risico van een bloeding en het risico van trombose.
Afhankelijk van het bloedingsrisico bij het onderzoek of ingreep en het risico van trombose wordt het beleid vastgesteld. Dit kan zijn:

  • een kleine bijstelling van de antistolling, zonder verdere maatregelen
  • het onderbreken van de antistollingsbehandeling voor kortere tijd. Hierbij kan zo nodig vitamine K worden voorgeschreven
  • het onderbreken van de antistollingsbehandeling met tijdelijk gebruik van LMWH-spuitjes

Het beleid wordt vastgesteld door de arts die het onderzoek of de ingreep uitvoert of aanvraagt. De trombosedienst speelt een centrale coördinerende rol en zorgt ervoor dat u als patiënt goed geïnstrueerd wordt over wat te doen rondom het onderzoek of de ingreep.