Belangrijk bericht corona-vaccinatie

In de komende tijd ontvangt u een uitnodiging voor de vaccinatie tegen corona. De uitnodiging én het vaccineren worden geregeld door de huisarts, werkgever, zorginstelling of GGD.
De vaccinatie wordt gezet in de spier van de bovenarm. Dit kan ook bij gebruik van bloedverdunners veilig, zeker als op het moment van het prikken de INR onder de 3.5 is.

Wat vragen wij als Trombosedienst van u:
Als u een uitnodiging heeft ontvangen: Maak een afspraak voor de vaccinatie bij de GGD en geef daarna zo snel mogelijk de datum van de 1e en 2e vaccinatie met het type vaccin door aan de trombosedienst.
Dit kan:
-via Tropaz onder ingreep of via de bijzonderheden
-per mail naar trombosedienst@lumc.nl
-telefonisch: 071-5262449 (op werkdagen tussen 8.00 – 12.30 en 13.00-16.30 uur)
-bij de volgende INR-controle (als dit minstens 3 dagen voor de vaccinatiedatum is)

Antwoord in de gezondheidsverklaring (die u krijgt bij de uitnodiging) met ‘Ja’ bij de vraag ‘Gebruikt u antistollingsmedicatie?
Na de vaccinatie de prikplek 2 minuten stevig af (laten) drukken, niet wrijven
Geef ook de datum van de 2e vaccinatie, als die eerder nog niet bekend was, weer zo snel mogelijk door.

Wat doet de Trombosedienst met deze informatie:
De Trombosedienst zal bewaken of de (verwachte) INR niet te hoog is.
Zo nodig zal de dosering worden aangepast en/of een eerdere controle worden afgesproken. In dat geval wordt u geïnformeerd, via een aangepaste doseerkalender of, indien noodzakelijk, telefonisch.

Na de vaccinatie:
Op de prikplek in de arm kan na de injectie een blauwe plek optreden.
Neem bij eventuele andere complicaties contact op met uw behandelend arts en Informeer de trombosedienst.