Informatie aankomende feestdagen

Voor de aankomende feestdagen willen wij u informeren over de gang van zaken wat betreft uw doseringskalender, Tropaz, de Tropaz app. en de sluitingsdagen

Uw nieuwe doseringskalender wordt door de post niet bezorgd op 27 april 2021 Koningsdag, op 13 mei 2021, Hemelvaartsdag maar een dag later. Met Tropaz kunt u dezelfde dag de doseringskalender online bekijken en komt de dosering van de controle dag ook op uw kalender te staan, dat is dus een dag eerder. Is er een aanpassing nodig van de dosering op de dag dat u gecontroleerd bent dan wordt u niet gebeld. U wordt wel gebeld als u vitamine K moet innemen. Het is van belang dat u dezelfde dag voor 17.00 uur de doseringskalender bekijkt via Tropaz en dat u s’ middags bereikbaar bent.

Met de Tropaz app. kunt u altijd de dosering van vandaag bekijken. De app. kunt u installeren op uw smartphone, IPad of tablet.

De trombosedienst is gesloten op:

27 april 2021, Koningsdag

13 mei 2021, Hemelvaartsdag

24 mei 2021, 2e Pinksterdag