Nieuwe vaccinatieronde tegen corona

De GGD is weer gestart met een vervolgvaccinatie om de weerbaarheid tegen corona te vergroten en kwetsbare groepen te beschermen.

U komt in aanmerking voor deze coronavaccinatie als u een INR heeft van 3,5 of lager.

Als u een coronavaccinatie gaat ontvangen of al ontvangen heeft, is het belangrijk dat u dit meldt bij de Trombosedienst.
U kunt dit doen tijdens uw INR-controle. U kunt het ook per mail bij ons melden: trombosedienst@lumc.nl