Patiënten en zorgverleners slaan handen ineen op het gebied van antistolling

Patiënten en zorgverleners slaan handen ineen op het gebied van antistolling

In Nederland gebruiken zo’n 1 miljoen mensen antistollingsmiddelen. Deze gaan trombose tegen maar kennen ook risico’s zoals bloedingen. Goed gebruik van deze middelen is van groot belang. Daarom hebben de Trombosestichting, de Nederlandse Verenigingen voor Internisten (NIV), Cardiologie (NVVC), Heelkunde (NVVH), en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gezamenlijk het kennisplatform www.allesoverantistolling.nl gelanceerd. Deze website bevat actuele, betrouwbare informatie over antistollingsmiddelen, en antwoord op veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen
Het kennisplatform is opgedeeld in een patiëntendeel en een deel voor zorgprofessionals. Op het gedeelte voor patiënten worden veelgestelde vragen over antistollingsmiddelen beantwoord. Tom Bos, directeur Trombosestichting: “Dagelijks krijgen wij vragen over antistollingsmiddelen. Hoe om te gaan met antistollingsmiddelen als je op vakantie gaat bijvoorbeeld, welke middelen het minste bloedingsrisico geven, en of je pijnstillers mag gebruiken. We merken dat patiënten, of naasten van patiënten, behoefte hebben aan duidelijke en betrouwbare informatie. Om snel iets op te zoeken, of om een afspraak met een arts voor te bereiden. Dit platform voldoet aan die behoefte. En dat is belangrijk, want goed gebruik van antistollingsmedicatie kan veel leed besparen.”

Juiste informatie en expertise
Op het gedeelte voor zorgprofessionals zijn experts op het gebied van antistolling met hun contactgegevens te vinden. Daarnaast zijn de regionale samenwerkingsverbanden, expertisecentra en trombosediensten in kaart gebracht en zijn lokale diagnostiek en behandelprotocollen, richtlijnen en e-learnings verzameld. Zorgverleners kunnen zo de juiste informatie vinden, of in contact komen met een lokale expert voor advies. Internist Menno Huisman is één van de initiatiefnemers: “De zorg rondom deze medicatie is complex en bloedingen bij operaties door antistollingsmedicatie behoren tot de meest optredende medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames. Om dit te voorkomen, is goed antistollingsbeleid van groot belang. Daarom is het belangrijk dat zorgprofessionals en patiënten toegang hebben tot de juiste kennis en experts in hun regio. Ons nieuwe kennisplatform voorziet hierin en draagt bij aan de patiëntveiligheid.”

Samenwerking
Het Nederlands Kennisplatform Antistolling is ontwikkeld door de bovengenoemde partijen. Het patiëntendeel is ontwikkeld naar een idee van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten, de Cliëntenraad Trombosediensten CTD en de Trombosestichting. Het gedeelte voor zorgprofessionals is ontwikkeld in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers vanuit verschillende medisch specialismen.

Over de Trombosestichting
Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel. Dit belemmert de bloedsomloop en kan gevaarlijk zijn en leiden tot ernstige, blijvende klachten en zelfs overlijden. Snelle herkenning van trombose is daarom belangrijk zodat ernstige gevolgen voorkomen kunnen worden. De Trombosestichting Nederland stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek naar trombose en geeft voorlichting over risicofactoren, herkenning en behandeling.