Patiënten zijn zeer tevreden over de Trombosedienst Leiden en omstreken, blijkt uit onderzoek

Nieuw klanttevredenheidsonderzoek onder de patiënten van de Trombosedienst Leiden en omstreken heeft zeer positieve uitkomsten laten zien. Het onderzoek werd in de vorm van een digitale enquête uitgevoerd door studenten van het LUMC. 3000 patiënten kregen het verzoek de enquête digitaal in te vullen en bijna een derde hiervan heeft dit ook gedaan. Het was het eerste grootschalige onderzoek dat uitsluitend onder trombosepatiënten in Leiden en omstreken werd gedaan. Eerdere klanttevredenheidsonderzoeken, in 2016 en 2018, werden landelijk uitgevoerd.

Onderwerpen die werden onderzocht

De patiënten werden gevraagd naar hun tevredenheid ten aanzien van een breed spectrum aan onderwerpen. Aan bod kwamen onder andere de kwaliteit van de voorlichting over trombose en antistollingsmiddelen en de gebruikersvriendelijkheid van de stollingsmeter, de doseringskalender en Tropaz. Ook over onderwerpen als de deskundigheid van de medewerkers en de bereikbaarheid van de Trombosedienst werd patiënten naar hun mening gevraagd.

Toenemende klanttevredenheid

Op veel onderwerpen benaderde de gemiddelde tevredenheid van patiënten over de diensten van de Trombosedienst de 100%. Met name de deskundigheid en betrokkenheid van de medewerkers werden hoog gewaardeerd. Ook over de gebruikersvriendelijkheid van de verschillende hulpmiddelen voor trombosepatiënten was men erg tevreden.

Uitdagingen voor de toekomst

De informatievoorziening vanuit de Trombosedienst wordt aan het begin van het contact met de Trombosedienst ervaren als duidelijk en volledig, maar sommige patiënten gaven wel aan prijs te stellen op meer contact in het vervolgtraject. De Trombosedienst heeft daarom een task force ingesteld die zich specifiek zal bezighouden met het verder verbeteren van de communicatie en informatievoorziening.

Bekijk hier de PowerPointpresentatie van onderzoekers Sam van Meer en Koen Pruijn.

Een nadere toelichting op de uitkomsten vindt u hier.