Preferentiebeleid Zorg en Zekerheid

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid heeft de apotheken opdracht gegeven om acenocoumarol en fenprocoumon van één bepaald merk te gaan gebruiken, namelijk acenocoumarol van Centrafarm en fenprocoumon van Sandoz. Dit zal betekenen dat mensen een ander merk zullen moeten gaan gebruiken.

 

Wij weten uit het verleden dat een verandering van merk antistollingstabletten tot een ontregeling van de INR zou kunnen leiden. Het zal daarom nodig zijn om mensen die veranderen van merk antistollingsmiddel (acenocoumarol of fenprocoumon) eerder en enige tijd vaker te controleren om ontregeling van de INR te beperken. Zodra de INR weer stabiel is zal de controletermijn weer verlengd kunnen worden.

 

Dit zal helaas leiden tot extra moeite voor de patiënten en daarmee ook tot een verhoging van de kosten. Wij hebben Zorg en Zekerheid hierover geïnformeerd maar dit heeft niet tot een verandering van hun beleid geleid.

 

Als wij een ontregeling van de antistollingsbehandeling constateren dan zullen wij dat melden aan Bijwerkingencentrum Lareb. Patiënten kunnen dit ook zelf melden bij Lareb (www.lareb.nl).