Verrassende onderzoeksresultaten over switch VKA naar NOAC

Recent onderzoek van het Julius Centrum, een divisie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, heeft uitgewezen dat het overschakelen van INR-geleide VKA-behandeling naar een NOAC bij kwetsbare oudere patiënten met AF lijkt te leiden tot meer bloedingscomplicaties in vergelijking met voortzetting van VKA-behandeling, zonder dat dit het risico op trombo-embolische complicaties doet afnemen.

Lees het hele artikel hier of bekijk dit filmpje waarin dr. Linda Joosten het onderzoek toelicht.