Interactietabel

Wat is er te vinden in de Interactietabel?

In de tabel staan alle medicijnen, waarvan een interactie met vitamine K antagonisten (VKA, coumarines) bekend is of vermoed wordt. De voorschrijvend arts vindt hier informatie over de te nemen actie. Daarnaast wordt aangegeven wat binnen de trombosedienst Leiden gebruikelijk is.

Waar is de tabel op gebaseerd?

De tabel is gebaseerd op de “Standaard afhandeling cumarine-interacties” zoals die is samengesteld door de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT), het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers van de Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie en de Stichting Health Base.

Deze Standaard is te vinden op de website van de FNT (www.fnt.nl). De betreffende pagina uit de Standaard is in pdf-vorm ook toegevoegd in onze interactietabel.

De tabel wordt up-to-date gehouden in overeenstemming met aanpassingen in de Standaard.

Andere trombosediensten kunnen een ander beleid hebben.

Het beleid van de trombosedienst Leiden kan in enkele gevallen afwijken van dat van de Standaard. Bij een aantal antibiotica wordt “pro-actief” de dosering aangepast en daarna eerder gecontroleerd.

Wat is de volgorde van actie bij het voorschrijven van medicatie aan mensen die VKA gebruiken?

  • De voorschrijvend arts controleert of een voor te schrijven medicament interacteert. Hij vermijdt het voorschrijven ervan en schrijft zo mogelijk direct een alternatief voor.
  • De apotheek krijgt vanuit het computersysteem een melding van een interactie. Deze neemt actie volgens de Standaard, door het middel niet af te leveren en te overleggen met de voorschrijver en de trombosedienst te informeren over het gebruik. De trombosedienst Leiden heeft afspraken met de apotheken in haar regio dat de interacterende medicatie per fax wordt doorgegeven. Ook voor de avonden, nachten en weekeinden is een regeling van kracht.
  • De trombosedienst Leiden verwerkt de voorgeschreven interacterende medicatie en neemt actie zoals in de tabel aangegeven.

Heeft het zin om medicijnen door te geven aan de trombosedienst, die niet in de interactietabel staan?


Wij willen graag op de hoogte gehouden worden van het gebruik (en stoppen) van alle medicijnen, dus ook de medicijnen die geen interactie geven. Als er gestart of gestopt wordt met medicijnen is dit naar aanleiding van een gebeurtenis.(waaronder ziekte, koorts, pijn) die ook invloed kunnen hebben op de hoogte van de INR. Tevens kan een eventuele onbekende, nieuwe interactie worden ontdekt.