Terug

Canef

Invloed/interactie

Er is mogelijk een versterking van het antistollingseffect maar dit is niet zeker. Het medicament staat op de zogenaamde attentielijst

Actie Trombosedienst Leiden

Maak een afspraak voor controle binnen 10 dagen

Bekijk de PDF