Terug

Dexamethason oraal, intraveneus, intramusculair

Invloed/interactie

Corticosteroid. Afhankelijk van de dosering wordt het antistollingseffect versterkt.

Actie Trombosedienst Leiden

Vraag de dosering na. Informeer patiënt om dosiswijziging en stoppen door te geven. Maak een afspraak binnen een week.

Bekijk de PDF