Terug

Floxapen

Invloed/interactie

Flucloxacilline kan het antistollingseffect verminderen; met name bij langdurige en intraveneuze toediening wordt dit gezien; na staken kan het ook weer lang duren voor het effect verdwenen is

Actie Trombosedienst Leiden

Maak een afspraak voor controle binnen een week. Informeer naar koorts, malaise, braken, diarree.

Bekijk de PDF