Terug

Griseofulvine

Invloed/interactie

vermindert het antistollingseffect in redelijk sterke mate. Dient bij voorkeur vervangen te worden.

Actie Trombosedienst Leiden

Dit medicament (griseofulvine) moet bij voorkeur vervangen worden door een alternatief. Neem hierover zo nodig contact op met de apotheek. Anders maak een afspraak voor controle binnen 10 dagen

Bekijk de PDF