Terug

Leukeran

Invloed/interactie

Het betreft een oncolyticum. De meeste oncolytica beïnvloeden het antistollingseffect, dit kan zowel toe- als afnemen. De onderliggende ziekte en gevolgen van chemotherapie zoals slechte eetlust, misselijkheid, braken, malaise en koorts kunnen ook bijdragen aan de beinvloeding van het antistollingseffect. Het voortzetten van de VKA is een beslissing die door de oncoloog of een andere behandelend arts in samenspraak met de trombosedienst wordt genomen.

Actie Trombosedienst Leiden

Betreft een oncolyticum. Nauwkeurige informatie over de duur van het gebruik is belangrijk. Maak een afspraak voor controle binnen een week. De doseerarts past zonodig de dosering aan en spreekt wekelijkse controle af.

Bekijk de PDF