Terug

Natterman Noscasanstroop

Invloed/interactie

versterkt het antistollingseffect in redelijk sterke mate

Actie Trombosedienst Leiden

Maak een afspraak voor controle binnen 14 dagen

Bekijk de PDF