Terug

Noscapine

Invloed/interactie

versterkt het antistollingseffect in redelijk sterke mate

Actie Trombosedienst Leiden

Bij voorkeur niet gebruiken maar vervangen door thijmstroop of evt codeine; Maak anders een afspraak binnen een week

Bekijk de PDF