Terug

Questran

Invloed/interactie

vermindert het antistollingseffect in redelijk sterke mate

Actie Trombosedienst Leiden

Maak een afspraak voor controle binnen een week. De fenprocoumon/acenocoumarol en de colestyramine moet met een tussentijd van ten minste 4 uur worden ingenomen

Bekijk de PDF