Terug

Teriflunomide

Invloed/interactie

versterkt het antistollingseffect in redelijk sterke mate

Actie Trombosedienst Leiden

Maak een afspraak voor controle binnen een week

Bekijk de PDF