Terug

Tofacitinib

Invloed/interactie

Het betreft een tyrosinekinaseremmer. Het antistollingseffect kan zowel toe- als afnemen. De onderliggende ziekte en gevolgen van behandeling zoals slechte eetlust, misselijkheid, braken, malaise en koorts kunnen ook bijdragen aan de beinvloeding van het antistollingseffect.

Actie Trombosedienst Leiden

Betreft een oncolyticum. Nauwkeurige informatie over de duur van het gebruik is belangrijk. Maak een afspraak voor controle binnen een week. De doseerarts past zonodig de dosering aan en spreekt wekelijkse controle af.

Bekijk de PDF