Terug

Trimetoprim-sulfametrol

Invloed/interactie

Co-trimoxazol versterkt het antistollingseffect in sterke mate. Het is verboden en dient vervangen te worden door een alternatief, behalve in geval van pneumocystis carinii profylaxe

Actie Trombosedienst Leiden

Dit medicament is verboden. De apotheek mag het niet afleveren behalve bij pneumocystis carinii pneumonie of profylaxe. Voer dan een INR 0.0 in. De doseerarts schrijft een nieuwe dosering en afspraaktermijn voor. De dosering zal pro-actief met 25-30% worden verlaagd met een controle op korte termijn

Bekijk de PDF