Terug

Xeloda

Invloed/interactie

versterkt het antistollingseffect in redelijk sterke mate

Actie Trombosedienst Leiden

Voer een INR 0.0 in. Nauwkeurige informatie over de duur van het gebruik is belangrijk. Doseerarts schrijft nieuwe dosering en afspraaktermijn voor. De dosering zal pro-actief met 25-30% worden verlaagd met een controle 2-maal per week. Capecitabine is een oncolyticum dat in de praktijk tot een sterke ontregeling leidt

Bekijk de PDF