Melding Ingreep bij Trombosedienst Leiden (TDL)

Meld met dit formulier een geplande ingreep bij een patiënt die een antistollingsbehandeling krijgt bij de Trombosedienst Leiden. Doe deze melding liefst minimaal 10 dagen voor de ingreep. Klik na volledig invullen op “Opslaan formulier” en verstuur de resulterende pdf per (veilige) mail naar ingrepen_trombosedienst@lumc.nl

Het is van groot belang voor een optimaal perioperatief antistollingsadvies dat de precieze ingreep en bijbehorend bloedingsrisico duidelijk worden vermeld op het formulier, evenals bijzondere omstandigheden die het risico verhogen of verlagen. Bij onduidelijkheden of incompleet formulier stuurt de medewerker van Trombosedienst Leiden het formulier terug of zal met u contact opnemen voor overleg.