Problemen met Coaguchek apparaat

De meest voorkomende problemen met het Coaguchek apparaat hebben te maken met instellingen, die niet meer goed staan.

Knipperende display met set
Als u het apparaat aanzet en de datum rechtsboven in de display knippert, is dat een teken dat de batterijen op zijn. Vervang de batterijen. Let erop dat u de goede batterijen kiest.
Als u het apparaat opnieuw aanzet knippert de display nog steeds met rechtsboven “set”.
U moet dan de datum opnieuw instellen op het apparaat. Een verkeerde datum kan gevolgen hebben voor de strips, waardoor geen meting verricht kan worden.

Keuze batterijen
Instellingen verdwijnen doordat de batterijen op zijn of doordat er geen goede batterijen in het apparaat zitten. Advies: gebruik bij voorkeur Duracell batterijen en dan alle 4 van hetzelfde type. Die geven de minste problemen, maar het mogen ook alkaline batterijen zijn van een ander merk. Gebruik nooit oplaadbare batterijen. Verkeerde batterijen kunnen het apparaat definitief onbruikbaar maken.

Controle batterijspanning
Hoeveel spanning de batterijen nog hebben, kunt u controleren bij het aanzetten van het apparaat met de I knop (rechter knop). Heel even verschijnen de streepjes van de batterijen in beeld. Hetzelfde ziet u als u de strip verwijderd na een meting.
Als u 2 streepjes heeft, is het raadzaam de batterijen te vervangen. Bij sommige apparaten gebeurt het al met 3 streepjes. Anders kan het gebeuren dat tijdens een meting het apparaat ophoudt met meten. Dat is jammer want dan bent u vaak ook nog een strip kwijt. Tevens raakt u dan de datum instellingen kwijt. Die moeten dan weer opnieuw ingesteld worden.

Instellen van het Coaguchek apparaat

Instructiefilm: Instellen van de meter

Stel de juiste datum en tijd in
U kunt de instellingen wijzigen door het menu te openen. Dit doet u door op de linker zijkant van het apparaat op de blauwe set knop te drukken. U ziet nu een datum knipperen.
Datumnotatie
De volgende weergave kunt u tegenkomen. 31-12-00 of 12-31-00 of 00-12-31.
Dit is de datum notatie waarbij 31 de dag symboliseert, 12 de maand en 00 het jaar. Druk nu op de M toets (linker toets) en u zult zien dat de volgorde veranderd. Druk net zo vaak totdat u weer 31-12-00 hebt staan. Het is belangrijk dat 31 vooraan staat.
Jaar instellen
Vervolgens drukt op de set knop (linkerkant apparaat). Nu gaat alleen 00 knipperen. U kunt nu met de M toets het jaar instellen. Druk net zolang totdat het huidige jaar verschijnt. Als u de M toets vasthoudt gaat het iets sneller.
Maand instellen
Druk weer op de set knop (zijkant) en de maand gaat knipperen. Stel met de M toets de maand in.
Dag instellen
Druk weer op de set knop (zijkant) en de dag gaat knipperen. Met de M toets kiest u de juiste dag. Nu staat de datum goed. Druk weer op de set knop en de volgende instelling verschijnt:
24 of 12 knippert.
Tijd weergave
U kunt kiezen tussen 24 uurs of 12 uurs weergave. Bij 12 uurs weergave krijgt u de tijd te zien met am en pm. Onze voorkeur gaat uit naar 24 uurs weergave. Druk op de M toets om een keuze te maken. Als het gewenste getal knippert, drukt u op de set knop en de volgende instelling verschijnt: het alarm.
Tijd instellen
Zie datum instellen

Alarm instellen
Als u geen piepjes meer hoort bij een meting dan is het alarm uitgeschakeld.
In het menu kunt u een keuze maken tussen wel of geen alarm.
Hoe u een keuze maakt vindt u onder “Stel de juiste datum in”.

INR weergave
Let erop dat de INR knippert als u bij deze instelling terechtkomt. Het is mogelijk te kiezen voor andere waardes zoals %. Kies dus voor INR.
Hoe u een keuze maakt vindt u onder “Stel de juiste datum in”.

Streefwaarden instellen
U heeft de mogelijkheid de streefwaarden in te stellen.
Als u dat gedaan heeft verschijnt er een pijltje omhoog als de uitslag boven uw streefwaarde zit en een pijltje omlaag bij een INR onder de ingestelde streefwaarde. Deze instelling is niet nodig voor het verrichten van een meting. Staat meestal uit.

End
Tenslotte komt u als u verder gaat met het indrukken van de set knop de melding End tegen.
Wacht dan heel even want het menu wordt dan gesloten en opgeslagen. U komt terug in het normale openingsscherm wanneer u een meting wil verrichten.

Onthoud:
Als u op de set knop drukt, komt u in het menu of als u al in het menu zit, bij de volgende instelling. Met M knop kunt u de instellingen wijzigen.