APTT: Activated Partial Thromboplastin Time

Deze test van de stolling is het meest gevoelig voor de werking van heparine en wordt dan ook gebruikt om een heparinebehandeling te volgen. Hij is niet gevoelig voor de nieuwe subcutane LMWH zoals fraxiparine, fragmin, innohep, fraxodi, clexane,

De APTT wordt uitgedrukt in seconden. Ook in de APTT bepalingen zit variatie afhankelijk van de gevoeligheid van het reagens en de gebruikte machines. Omdat de APTT gebruikt wordt voor het volgen van patiënten met IV heparine die in het ziekenhuis opgenomen zijn, stelt zich het probleem van de vergelijkbaarheid van de uitslagen zich minder dan bij de Prothrombine Tijd. Er is dus geen INR-systeem voor de APTT ontwikkeld. De uitslagen kunnen van ziekenhuis tot ziekenhuis verschillen.

De normale APTT is afhankelijk van het gebruikte reagens en kan 20-45sec bedragen (in het LUMC ongeveer 20-30sec, elders bijv 35-45sec). Tijdens een behandeling met IV heparine wordt een waarde nagestreefd die 1.5-2.5 maal de beginwaarde is.