Cardiovasculair

coronary_248x256

Hartinfarct

Ondanks verbeteringen in de behandeling, is een hartinfarct nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse wereld. Van de patiënten die opgenomen worden wegens een hartinfarct komt nog 10% te overlijden in het ziekenhuis ondanks intensieve behandelingen zoals trombolyse (oplossen van het stolsel dmv speciale medicijnen) of procedures zoals stenting of dotteren. Nog eens 10% van de patiënten overlijdt na ontslag uit het ziekenhuis.

Orale antistolling met marcoumar of sintrom is effectief in het verminderen van de kans op overlijden van 20% naar 15%, en van de kans op trombotische complicaties zoals beroertes naar 14%. Wel is er een verhoogde kans op hersenbloedingen (ongeveer 0.8%).

Aspirine blijkt even effectief te zijn als orale antistolling, behalve in die situaties waar er een hoge kans bestaat op trombosecomplicaties zoals beroertes door stolselvorming in het hart. Dit is het geval bij grote zgn “transmurale” hartinfarcten (waarbij het infarct de hele breedte van de wand van het hart beslaat), atriumfibrilleren en ernstig hartfalen. Dit is bevestigd in verschillende studies. In “simpele” hartinfarcten heeft aspirine de voorkeur omdat het even efficiënt is als antistolling maar minder bloedingsproblemen geeft, terwijl in meer “gecompliceerde” hartinfarcten antistolling nodig is om een goede bescherming tegen embolie te geven.

De combinatie van aspirine met een lage dosis orale antistolling wordt bestudeerd om te zien of dit extra efficiënt zou zijn zonder bijkomende bloedingsproblemen te geven.

angor_143x166Preventie van hartinfarct  Voor de preventie van een hartinfarct bij mensen met angina klachten (typische pijn op de borst bij zuurstofgebrek van het hart) heeft aspirine de voorkeur tenzij er bijkomende redenen zijn om orale antistolling te verkiezen. Aspirine heeft zich bewezen als effectief en veilig. Er is wel een licht verhoogde kans op hersenbloedingen maar minder dan het geval is met orale antistolling.

CABG_128x128CABG (hart bypass operatie) 
Bij een CABG is het belangrijke dat de nieuw aangelegde bypasses open blijven en dit blijft een moeilijk probleem. Verschillende studies hebben aangetoond dat het effect van orale antistolling hierbij beperkt is. Aspirine is hier meer effectief en vermindert de kans op het dicht gaan van de bypasses met ongeveer 40%. Dit effect is het duidelijkst in het eerste jaar na de ingreep.

angioplasty_288x156Dotteren 
Bij dotteren stelt zich het probleem dat het geopende bloedvat gemakkelijk opnieuw dicht gaat en hiervoor zijn nog slechts weinig effectieve behandelingen. Het dotteren is een zeer effectieve behandeling om de klachten van de patiënt onmiddellijk te verbeteren maar op langere termijn zijn de effecten beperkter door de hoge neiging van het bloedvat om opnieuw dicht te gaan en dit gebeurt meestal binnen de drie maanden na het dotteren. Zowel orale antistolling als aspirine lijken hierop weinig effect te hebben. Meer succes lijken de nieuwe generatie medicijnen zoals Plavix (Clopidogrel) en GpIIb-IIIa remmers te hebben. Deze middelen kan men vergelijken met een soort “super-aspirine” in de zin dat ze zoals aspirine de werking van de bloedplaatjes (trombocyten) verstoren.