Combinaties van afwijkingen in de stolling

Het is mogelijk dat in een persoon of in een familie verscheidene van de hierboven beschreven afwijkingen gecombineerd voorkomen.

Bij factor V Leiden mutatie en de factor II mutatie kan de mutatie ook dubbel aanwezig zijn (homozygoot). Al het bovenstaande geldt ook voor deze combinaties van stollingsafwijkingen. Het risico op trombose bij gecombineerde afwijkingen is sterker en trombose vindt vaak eerder in het leven plaats dan bij de afzonderlijke afwijkingen. Het bovengenoemde beleid en de adviezen gelden daarom in nog sterkere mate.