Klachten en suggesties

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over de behandeling of over de dienstverlening van de Trombosedienst Leiden of heeft u een suggestie voor verbetering dan kunt u dit melden. U kunt uw klacht of suggestie bespreken met de medewerker van de Trombosedienst, dit kan telefonisch of tijdens een controlebezoek.

De klacht of suggestie kan ook schriftelijk of per e-mail gestuurd worden naar onze klachtenfunctionaris:

Mevr.M. de Rooij-Baars, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden m.de_rooij-baars@lumc.nl

Uw klacht of suggestie wordt in behandeling genomen.
Bij een klacht wordt indien noodzakelijk hoor-wederhoor toegepast en u ontvangt het resultaat schriftelijk. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen doch enkel geregistreerd.

Uitsluitend indien de klacht niet door de Trombosedienst Leiden afgehandeld kan worden of er sprake is van blijvende onenigheid, bestaat de mogelijkheid op te schakelen naar de onafhankelijke Geschillencommissie waar de Trombosedienst Leiden bij aangesloten is.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl

Consumenten, zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars kunnen beklag indienen bij de NZa over de, door de Trombosedienst Leiden, gehanteerde formulieren.
Een dergelijk beklag heeft betrekking op formulieren die naar oordeel van de klager overbodig of te ingewikkeld zijn. Uitspraak van de NZa strekt de zorgaanbieder, ziektekostenverzekeraar en consument tot een bindend advies.

 

Meer informatie over de klachtenregeling vindt u hier.