Informatie

Er is in Nederland geen speciale vereniging van mensen met een familiaire tromboseneiging. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw huisarts, behandelend specialist of de trombosedienst-arts.

Indien nodig is de dienstdoende stollingsarts in het Leids Universitair Medisch Centrum te bereiken via de telefoniste, 071-5269111, om vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

De Nederlandse Hartstichting geeft twee informatiebrochures over deze problematiek uit: “Trombose en erfelijkheid” en “Trombose en de anticonceptiepil”. Informatielijn Nederlandse Hartstichting, telefoon nummer 0800-3000300.