Onderzoek

De Trombosedienst Leiden neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd vanuit het LUMC (met name de afdelingen Trombose en Hemostase en Klinische Epidemiologie) of vanuit andere onderzoeksinstituten.Onderzoek_150x224

Recent werd een onderzoek afgerond waarin werd aangetoond dat een lage onderhoudsdosering vitamine K de stabiliteit van antistollingsbehandeling verbetert. Een vervolgstudie over dit onderwerp wordt nu voortgezet