Samenwerking

De Trombosedienst Leiden is nauw gelieerd met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en in het bijzonder met de afdelingen Trombose en Hemostase en Klinische Epidemiologie.

LUMC_280x205
De Trombosedienst Leiden is een actief lid van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) en werkt nauw samen met andere Nederlandse trombosediensten.

Via de Stichting Infotrom neemt de Trombosedienst Leiden actief deel aan de ontwikkeling van nieuwe computersoftware voor de dosering van de antistollingsmiddelen.