Kwaliteit en verantwoording

Een kwaliteitszorgcertificaat geeft de klant/patiënt van een organisatie de garantie dat deze organisatie voldoet aan bepaalde minimum eisen en dat er een structuur aanwezig is waarin eventuele knelpunten vroegtijdig onderkend worden, zodat deze op een gedegen en bevredigende wijze opgelost kunnen worden. Om zeker te stellen dat een gecertificeerde organisatie aan de eisen blijft voldoen, wordt deze periodiek beoordeeld om vast te stellen of de certificering verlengd kan worden.

In juli 2012 is de Trombosedienst Leiden en omstreken opnieuw ISO_gecertificeerd.
Een team van onafhankelijke deskundigen heeft geoordeeld dat de dienst goede kwaliteit levert en patiëntveiligheid voorop stelt.
Bij veldnormen kunt u nalezen waar Trombosedienst Leiden aan voldoet.

Controleverklaringen onafhankelijk accountant

EY heeft als onafhankelijke accountant van Trombosedienst Leiden verklaringen afgegeven. Kortheidshalve hierbij de tekst: “Stichting Trombosedienst Leiden en omstreken te Leiden is gecontroleerd. Naar ons oordeel is de WNT-verantwoording in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de WNT”.
Voor de documenten klikt u hier.REQ5340575 15 Controleverklaring en bijlage bij een zelfstandige WNT-verantwoordingREQ5339468 19 Controleverklaring bij een zelfstandige WNT-verantwoordingREQ5339453 18 Controleverklaring bij een zelfstandige WNT-verantwoording + verantwoordingsmodel 2018REQ5339440 17 Controleverklaring bij een zelfstandige WNT-verantwoording + Verantwoordingsmodel 2017REQ5339430 16 Controleverklaring bij een zelfstandige WNT-verantwoording mvv