Kwaliteit

Een kwaliteitszorgcertificaat geeft de klant/patiënt van een organisatie de garantie dat deze organisatie voldoet aan bepaalde minimum eisen en dat er een structuur aanwezig is waarin eventuele knelpunten vroegtijdig onderkend worden, zodat deze op een gedegen en bevredigende wijze opgelost kunnen worden. Om zeker te stellen dat een gecertificeerde organisatie aan de eisen blijft voldoen, wordt deze periodiek beoordeeld om vast te stellen of de certificering verlengd kan worden.

In juli 2012 is de Trombosedienst Leiden en omstreken opnieuw ISO_gecertificeerd.
Een team van onafhankelijke deskundigen heeft geoordeeld dat de dienst goede kwaliteit levert en patiëntveiligheid voorop stelt.
Bij veldnormen kunt u nalezen waar Trombosedienst Leiden aan voldoet.
certificaat_TD_312x204

Naast het verkrijgen van dit kwaliteitskeurmerk is er ook een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Patiënten en familieleden bleken zeer tevreden over de informatieverstrekking, het personeel, de behandeling en het aantal prikpunten. “Wij zijn verheugd met deze opstekers. Dit bevestigt dat we op de goede weg zijn onze diensten voor patiënten te optimaliseren”, aldus directeur Felix van der Meer.