Voor de Zorgverlener

LUMC_260x171

Patiënten, die starten met een antistollingsbehandeling aanmelden bij de trombosedienst.

Patiënten die na ontslag uit het ziekenhuis doorgaan met een antistollingsbehandeling, ook
aanmelden.

  • Aandachtspunten voor artsen en verwijzers waaronder:
    – keuze fenprocoumon of acenocoumarol
    – Duur behandeling
    – Couperen van antistolling
    – Werkwijze omzetten patiënten van VKA naar dabigatran of rivaroxaban