Aandachtspunten

Aandachtspunten voor artsen en verwijzers

1. Fenprocoumon of acenocoumarol
2. Duur behandeling
3. Interacterende medicatie
4. Couperen van antistolling
5. Medische correspondentie
6. Buiten de openingsuren

 • Fenprocoumon óf acenocoumarol

  Gebruik van fenprocoumon leidt tot een stabielere instelling en minder frequente controles. Daarom geeft de trombosedienst Leiden de voorkeur aan gebruik van fenprocoumon boven acenocoumarol.
  Couperen van fenprocoumon gaat met gebruik van Vitamine K net zo snel als bij acenocoumarol.

 • Duur behandeling

  De duur van de behandeling moet goed worden aangegeven. Onnodig lang voortgezette behandeling kan leiden tot onnodige complicaties.
  U kunt ten alle tijden de behandeling stoppen als de situatie daar aanleiding voor geeft. Gebruik daarvoor het afmeldingsformulier.
  Als u op het moment van aanmelden nog niet weet hoelang de behandeling moet worden voortgezet, kunt u beter geen stoptermijn opgeven maar een stopbrief sturen als het zover is. Dat voorkomt misverstanden.

 • Interacterende medicatie

  Probeer medicatie die interfereert met antistollingsbehandeling te voorkomen.
  Kijk voor een actuele lijst van interacterende medicatie bij interactietabel coumarines.
  Geef gebruik of stoppen van interacterende medicatie aan de trombosedienst door.

 • Couperen van antistolling

  Bij onderzoeken en ingrepen moet de antistolling vaak worden gecoupeerd. De trombosedienst kan dit verzorgen maar u kunt het ook zelf regelen. Geef dit door aan de trombosedienst.

 • Medische correspondentie

  De trombosedienst ontvangt graag een kopie van alle medische correspondentie.

 • Buiten de openingsuren

  Buiten de openingsuren van de trombosedienst is voor artsen en apotheken altijd een arts van de trombosedienst bereikbaar voor overleg via telefoonnummer 071-5264793.