Aanmelding

Aanmelden van patiënten:
Tel: 071-5262480 Maandag tot en met vrijdag  van 9.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 14.30 uur.
Dit nummer is alleen beschikbaar voor artsen / zorgverleners / ziekenhuizen.

Buiten deze tijden kunt u voor vragen contact opnemen met het algemene nummer van de Trombosedienst, 071-5262449

aanmeldingsformulier
Faxnummer: 071-526 6960 of e-mailen naar secretariaat-TROD@lumc.nl

Procedure aanmelding

1. Patiënten buiten de regio Leiden.

Voor patiënten buiten de regio Leiden moet contact opgenomen worden met de betreffende trombosedienst. Voor adressen kunt u  gebruik maken van de website van de FNT.

2. Patiënten binnen de regio Leiden. 

Voor patiënten binnen de regio Leiden geldt de volgende aanmeldprocedure.

Alle nieuwe patienten moeten telefonisch aangemeld worden, dus ook patiënten die naar een polikliniek gaan.

A. Patiënten die een poliklinische prikpost kunnen bezoeken.

1.  Meld de patiënt telefonisch aan. Er wordt dan een afspraak gemaakt wanneer de patiënt langs kan komen voor een intakegesprek.
2.  Fax het aanmeldingsformulier  of e-mailen in een bijlage naar secretariaat-TROD@lumc.nl
3.  Geef de patiënt het aanmeldingsformulier mee, zodat de patiënt zich kan melden op de poli.

B. Patiënten die aan huis moeten worden gecontroleerd

Thuiscontrole geschiedt alleen op medische indicatie. Deze indicatie wordt regelmatig door de trombosedienst herbeoordeeld.

  1. De patiënt moet telefonisch worden aangemeld.
  2. Fax het Aanmeldingsformulier of e-mailen in een bijlage naar secretariaat-TROD@lumc.nl