Aanmelding

Aanmelden van patiënten:
Maandag tot en met vrijdag  van 9.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 14.30 uur.
U kunt bellen naar het algemene nummer van de Trombosedienst, 071-5262449, en direct de keuze 2 (hulpverlener) en keuze 1 (aanmeldtelefoon) maken. U krijgt een medewerker van het secretariaat aan de telefoon.

Voor het aanmelden van patiënten maakt u gebruik van het aanmeldingsformulier  van de Trombosedienst Leiden

E-mailen naar secretariaat-TROD@lumc.nl

Procedure aanmelding

1. Patiënten buiten de regio Leiden.

Voor patiënten buiten de regio Leiden moet contact opgenomen worden met de betreffende trombosedienst. Voor adressen kunt u  gebruik maken van de website van de FNT.

2. Patiënten binnen de regio Leiden. 

Voor patiënten binnen de regio Leiden geldt de volgende aanmeldprocedure.

Alle nieuwe patiënten moeten telefonisch aangemeld worden, dus ook patiënten die naar een polikliniek gaan.

A. Patiënten die een poliklinische prikpost kunnen bezoeken.

1.  Meld de patiënt telefonisch aan. Er wordt dan een afspraak gemaakt wanneer de patiënt langs kan komen voor een intakegesprek.
2.  E-mailen in een bijlage naar secretariaat-TROD@lumc.nl
3.  Geef de patiënt het aanmeldingsformulier mee, zodat de patiënt zich kan melden op de poli.

B. Patiënten die aan huis moeten worden gecontroleerd

Thuiscontrole geschiedt alleen op medische indicatie. Deze indicatie wordt regelmatig door de trombosedienst herbeoordeeld.

  1. De patiënt moet telefonisch worden aangemeld.
  2. E-mailen in een bijlage naar secretariaat-TROD@lumc.nl