Aanmeldingsformulier poliklinische antistollingscontrole

Naast de telefonische aanmelding het formulier na volledige invulling en ondertekening faxen naar
faxnr. 071-5266960
óf
in een bijlage per e-mail naar secretariaat-TROD@lumc.nl
óf
per post naar:
Trombosedienst Leiden
Rijnsburgerweg 10
2333 AA Leiden

Her-Aanmeldingsformulier