Formulier bestemd voor wijziging in de antistollingsbehandeling of het staken ervan

Het formulier kan na invulling en ondertekening verzonden worden

In een bijlage per e-mail naar secretariaat-TROD@lumc.nl

óf

per post naar:
Trombosedienst Leiden
Rijnsburgerweg 10
2333 AA  Leiden

afmeldings_wijzigingsformulier

 

pdf_112x33