Voor de patiënt

U bent voor de controle van uw antistollingsbehandeling met fenprocoumon (Marcoumar) of acenocoumarol onder behandeling bij de Trombosedienst Leiden. Uw specialist of huisarts heeft u naar ons verwezen.

De Trombosedienst Leiden is in uw regio aanwezig om uw antistollingsbehandeling te begeleiden en verzorgen. Onze dienstverlening en service is van hoge kwaliteit.  Jaarlijks wordt de kwaliteit van de Nederlandse trombosediensten vergeleken in de Samenvatting Medische Jaarverslagen van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT). Hierin scoort de Trombosedienst Leiden hoog*.

Intensief overleg
De Trombosedienst Leiden heeft intensief overleg met de specialisten van de ziekenhuizen in de regio, met de huisartsen en de apothekers. Hierbij wordt de onderlinge samenwerking geoptimaliseerd en worden werkafspraken en protocollen opgesteld. Op deze manier wordt ook de kwaliteit van uw antistollingsbehandeling steeds verder verbeterd. Daarnaast is de Trombosedienst Leiden actief betrokken bij het opstellen van landelijke richtlijnen en protocollen op het gebied van de antistollingsbehandeling.

Scherp tarief
De Trombosedienst Leiden werkt voor een scherp vastgesteld tarief. Meer informatie hierover kunt u vinden op Tarieven bloedafname.

Op deze site kunt u ook meer uitgebreide informatie vinden over onze organisatie en over antistollingsbehandeling.

* In 2014 waren patiënten die langer dan 6 maanden onder behandeling waren en op een polikliniek werden gecontroleerd  92,1 % van de tijd binnen de streefwaarden geantistold. Voor mensen die aan huis werden gecontroleerd was dit percentage 87,6. Voor meer informatie kunt u de website van de FNT raadplegen (www.fnt.nl, dan kiezen voor jaarverslagen 2014, “Samenvatting Medische Jaarverslagen 2014”).

Ingang_259x164