Cliëntenraad Trombosediensten

logo_clientenraad1_262x128

De Trombosedienst Leiden heeft niet zelf een cliëntenraad, maar heeft samen met een aantal andere zelfstandige trombosediensten een cliëntenraad ingesteld met als doel: belangenbehartiging van de cliënten.

Op https://www.ctdnederland.nl/ vindt u meer informatie over de doelstellingen.
logo_clientenraad2_478x126