Antistollingsmedicijnen in de praktijk

 • Welke soorten zijn er

  Verschillende medicijnen worden gebruikt voor een orale antistollingsbehandeling.
  In Nederland worden voornamelijk Acenocoumarol (ook bekend onder de merknaam Sintrom®) en Fenprocoumon (ook bekend onder de merknaam Marcoumar ®) gebruikt.
  In vele andere landen, voornamelijk Angelsaksische landen, wordt Warfarine (Coumadin®) gebruikt. Deze coumarines werken allemaal op dezelfde wijze maar hebben een verschil qua werkingsduur.

 • Het belang van een stabiele dosering

  Als u op uw antistollingsbehandeling bent ingesteld, betekent dit dat er een redelijk stabiele dosering bestaat. Dit houdt in dat u een min of meer constant schema van tabletten dient in te nemen waarin over het algemeen door de trombosedienst regelmatig kleine wijzigingen moeten worden aangebracht om uw INR binnen de gewenste streefwaarden te houden. Uw INR schommelt wel wat van dag tot dag en van week tot week maar globaal gezien zit er een bepaalde stabiliteit in. Deze stabiliteit is belangrijk omdat een te hoge INR meer kans op bloedingen geeft, terwijl een te lage INR een hogere kans op trombose geeft.

 • Hoe vaak controle

  Als u pas gestart bent met de antistollingsbehandeling zult u 1x per week gecontroleerd moeten worden. Zodra de uitslag van uw stollingstijd (INR) in het streefwaardegebied komt (de voor u geldende streefwaarde vindt u rechtsboven op uw doseringskalender), worden de controles minder frequent. Blijven de uitslagen in het streefwaardegebied, dan bestaat de mogelijkheid dat u slechts 1x in de zes weken voor controle hoeft te gaan. Dat is dan ook het maximum. Valt de uitslag opeens buiten het streefwaardegebied, dan moet u weer eerder voor controle.

 • Als u vergeten bent uw antistollingsmedicijnen in te nemen

  Als u een dag niet inneemt, mag u niet zelf besluiten de vergeten tabletten in te halen. Dit kan de stabiliteit nog verder verstoren. Bovendien kan het nemen van de vergeten tabletten boven op de reguliere dosis leiden tot een sterk verhoogde INR!
  Omdat er in uw dosering en in uw INR een bepaalde stabiliteit zit, is het per ongeluk vergeten van één dosis niet zo erg. De INR zal er wel wat door dalen, maar de stabiliteit zal op termijn opnieuw hersteld worden door het doseringsritme (als dat nauwgezet wordt ingenomen).

 • Werkingsduur fenprocoumon

  Fenprocoumon (Marcoumar®) heeft een hele lange werkingsduur. Pas na een week stoppen, is de helft van het medicijn verdwenen. Dit betekent dat als u per ongeluk een dagje vergeet in te nemen, het resultaat beperkt is. Daags nadien bent u immers nog beschermd door de medicijnen van de afgelopen twee weken. Het verlies van die ene dag zal zich pas met vertraging uiten en de stabiliteit zal door het schema zelf hersteld worden. De volgende dag meer innemen dan gepland om het overslaan ‘goed’ te maken, heeft niet onmiddellijk zin. U hoeft uw INR ook niet vroeger te laten controleren. Natuurlijk moet u de rest van uw tabletten goed innemen

 • Werkingsduur van acenocoumarol

  Acenocoumarol (Sintrom®) heeft een veel kortere werkingsduur. 11 uur na het innemen is de helft van het medicijn reeds verdwenen. Dit betekent dat uw INR na een dagje vergeten wel een stuk lager zal zijn. Toch zal uw doseringsschema op termijn de stabiliteit herstellen. Vervroegde INR-controle is niet noodzakelijk tenzij de medicijnen gedurende een langere periode niet worden ingenomen.

 • Langdurig stoppen van antistollingsmedicijnen

  Bij het langer dan 1 dag overslaan van de medicijnen, dient de trombosedienst wel te worden ingelicht en zal de dosis waarschijnlijk moeten worden aangepast. Zeker bij acenocoumarol zal de INR snel dalen na enkele dagen niet innemen zodat uw bescherming tegen trombose weinig efficiënt zal zijn. Bij Fenprocoumon (Marcoumar®) loopt dit effect wat achter, de bescherming tegen trombose zal trager afnemen

 • Het belang van de streefwaarde

  Het is belangrijk dat uw INR binnen de gewenste streefwaarden blijft, zodat uw behandeling efficiënt is zonder dat de kans op bloedingscomplicaties te groot is. Stabiliteit is hierbij van groot belang. Het is dan ook belangrijk de antistollingsmedicijnen goed in te nemen. Een dagje vergeten is geen ramp, maar het moet niet te vaak gebeuren!