Belangrijke informatie en adviezen voor het gebruik van antistollingstabletten

Deze adviezen staan ook op de achterzijde van de doseringskalender:

 1. Nauwkeurigheid

  a. Neem de antistollingstabletten s’avonds bij het eten en kruis dit vervolgens af
  op de doseringskalender.b. Houdt u nauwkeurig aan het voorgeschreven aantal tabletten, zoals aangegeven
  op de doseringskalender

 2. Vergeten

  Als u een dag de tabletten vergeten bent in te nemen, meldt dit dan bij de volgende controle aan de verpleegkundige van de trombosedienst. Neem nooit de vergeten tabletten de volgende dag extra in. Kijk ook bij Vergeten in te nemen.

 3. Doorgeven informatie aan artsen

  Geef steeds door aan de huisarts, tandarts of specialist dat u antistollingsmiddelen gebruikt als:

  • u andere medicijnen voorgeschreven krijgt
  • u met andere medicijnen mag stoppen
  • u geopereerd moet worden of een andere ingreep of onderzoek moet ondergaan
  • u tanden of kiezen moet laten trekken
  • u opgenomen wordt in een ziekenhuis
 4. Doorgeven informatie aan trombosedienst

  Geef ook de veranderingen zoals genoemd bij punt 3 aan ons door.

 5. Bloedingen

  Bij ongevallen, grote blauwe plekken, donkerrode urine, zwarte ontlasting of andere bloedingen contact opnemen met de huisarts, maar ook met de trombosedienst.

 6. Pijnstillers

  Neem geen Aspirine , of andere pijnstillers die “aspirine” bevatten. Pijnstillers die wel mogen genomen worden, zijn Paracetamol, Panadol, Hedex, Saridon, Witte Kruispoeders .

 7. Alcohol

  Het gebruik van alcohol is niet verboden. Matig alcoholgebruik heeft geen invloed op het effect van de antistollingsmiddelen.

 8. Openingstijden

  Houdt u aan de openingstijden van de prikposten.  Buiten deze openingstijden kan u niet worden geholpen, tenzij er iets bijzonders is.

 9. Privacy

  We weten dat er niet altijd de mogelijkheid is om u privacy optimaal te garanderen. Als u iets “onder vier ogen” wil bespreken, meldt dit dan aan de verpleegkundige. In overleg zal dan een goede oplossing worden gevonden.

 10. Einde behandeling

  Indien u van uw behandelend arts mag stoppen met de antistollingstabletten, vraag dan om een schriftelijke bevestiging hiervan en neem deze mee bij de laatste controle van de trombosedienst.

 11. Wijzigingen

  Geef wijzigingen in adres, telefoonnummer, ziekenfonds, etc tijdig door aan de trombosedienst.

 12. Patiëntennummer

  Afhandeling van al uw boodschappen gaat sneller en beter als u uw patiëntnummer erbij doorgeeft. De medewerkers kunnen dan uw dossier oproepen in de computer. Dit patiëntnummer staat aan de voorzijde van uw doseringskalender in het rood omgeven vak. Noteer dit nummer op een gemakkelijke plaats, bijvoorbeeld bij de telefoon.

 13. Vakantie

  Als u op vakantie naar het buitenland gaat, let dan op dat u voldoende antistollingsmedicijnen bij hebt. In veel landen worden andere antistollingsmiddellen gebruikt en zal het onmogelijk zijn acenocoumarol (Sintrom Mitis) of phenprocoumon (Marcoumar) te krijgen (overzicht landen).