Voor- en nadelen

marcoumar3tab_80x80

 Fenprocoumon (Marcoumar)marcoumar3tab2_80x80

  • betere kwaliteit van antistolling: door zijn lange werkingsduur  eeft fenprocoumon het voordeel minder te schommelen op lange termijn dan acenocoumarol. De patiënten zijn een groter deel van de tijd binnen hun INR-streefwaarden.
  • tijdstippen van inname en INR-meting zijn minder belangrijk: door de werkingsduur die veel langer is dan een dag, is het verband tussen het innemen van de fenproumon en de INR op die dag beperkt. Verschuivingen in de tijdstippen van inname en meting zullen dan ook weinig effect hebben op de gemeten INR.
  • het eenmalig vergeten van een tablet heeft minder gevolgen: door de lange werkingsduur is de INR bij fenprocoumon niet alleen afhankelijk van de ingenomen medicatie van die dag, maar ook van de laatste 14 dagen. Dit betekent dat als men een dag vergeet in te nemen, dit niet veel effect zal hebben op de INR behalve een lichte daling in de daarop volgende dagen.
  • bij lichte bloedingen of een te hoge INR zal het onderbreken van de medicatie weinig effect hebben: door de lange werkingsduur heeft het een dag overslaan van fenprocoumon enkel een trage daling van de INR als gevolg. Als een sneller effect moet gerealiseerd worden, zal vitamine K nodig zijn bij lagere INR-waarden dan wat het geval is bij acenocoumarol. Indien onmiddellijke correctie van de stolling noodzakelijk is, dient 4-Factorenconcentraat te worden toegediend.
  • het beredeneren van de doserering is wat moeilijker en wat meer abstract: door de lange werkingsduur is de INR bij fenprocoumon afhankelijk van de inname van de laatste 14 dagen en moet om de dosering te beredeneren dus rekening worden gehouden met de voorafgaande inname. Het effect van fenprocoumon kan een hele tijd doorwerken. Er moet bij het vaststellen van de dosering dus zowel goed terug maar ook naar voren worden gekeken. Als de inname een aantal dagen is gestopt of vitamine K is gegeven, zal de INR toch nog verhoogd zijn, en dient niet opnieuw volledig te worden opgestart met de medicatie. Bij fenprocoumon wordt vaak gezien dat na toediening van vitamine K de INR normaal wordt maar nadien weer stijgt nadat het vitamine K effect is uitgewerkt. Het effect van fenprocoumon duurt langer dan dat van vitamine K.

Acenocoumarol (Sintrom Mitis®)

  • mindere kwaliteit van antistolling: door zijn korte werkingsduur heeft acenocoumarol het nadeel meer te schommelen op korte en lange termijn dan fenprocoumon. De patiënten zijn een kleiner deel van de tijd binnen hun INR-streefwaarden dan bij fenprocoumon.
  • tijdstippen van inname en INR-meting zijn heel belangrijk: door de korte werkingsduur die niet veel langer is dan een dag, is het verband tussen het innemen van de acenocoumarol en de INR op die dag heel duidelijk. Verschuivingen in de tijdstippen van inname en meting zullen dan ook potentieel belangrijke effect hebben op de gemeten INR.
  • het eenmalig vergeten van een tablet heeft duidelijke gevolgen: door de korte werkingsduur is de INR bij acenocoumarol sterk afhankelijk van de ingenomen medicatie van die dag, en in mindere mate van de voorgaande 2 dagen. Dit betekent dat als men een dag vergeet in te nemen, dit onmiddellijk een duidelijk effect zal hebben op de INR. Twee dagen vergeten en de INR zal bijna normaal zijn.
  • bij lichte bloedingen of een te hoge INR zal het onderbreken van de medicatie een vlug effect hebben: door de korte werkingsduur heeft het een dag overslaan van acenocoumarol een snelle daling van de INR als gevolg. Dit betekent dat gemakkelijk tegen de patiënt kan worden gezegd een dagje over te slaan. Vitamine K zal enkel nodig zijn om hogere INR-waarden te laten dalen, hogere waarden dan bij fenprocoumon. Indien onmiddellijke correctie van de stolling noodzakelijk is, dient 4-Factorenconcentraat te worden toegediend.
  • het beredeneren van de dosering is wat gemakkelijker en duidelijker: door de korte werkingsduur is de INR bij acenocoumarol vooral afhankelijk van de inname van de voorgaande dag. Het is dus gemakkelijker om de dosis te beredeneren. Wat men vandaag doet, heeft morgen effect en in principe is er bijna geen uitgesteld effect zoals bij fenprocoumon. Als de inname een aantal dagen is gestopt of vitamine K is gegeven, zal de INR normaal zijn, en dient opnieuw te worden opgestart met de medicatie.

Samenvattend 
Het voordeel van fenprocoumon (Marcoumar®) is dus zijn betere kwaliteit van antistolling door super_tanker_153x146zijn lange werkingsduur, en betekent dit dat er wat losser met het tijdstip van inname en meting kan worden omgegaan. Het moet bekeken worden als een wat “log” medicijn: het reageert wat trager maar wat je doet heeft een langdurig effect. Een beetje als het sturen van een grote olietanker; het duurt even voor het schip op koers is, en overdreven bewegingen geven lange afwijkingen van de koers, maar als het schip op koers ligt, zal het moeilijker van die koers afwijken. Sleepboten (vitamine K) kunnen nodig zijn om snelle correcties te doen.

Acenocoumarol (Sintrom mitis®) is als een zeiljacht: makkelijk wendbaar; kleine bewegingen geven onmiddellijk koersafwijkingen die weer snel kunnen corrigeren maar de koers is moeilijk houdbaar. Sleepboten (vitamine K) zijn veel minder vaak nodig.