Waarom kiest de ene arts of trombosedienst voor phenprocoumon en de andere voor acenocoumarol?

Kort gezegd: de ene vaart liever met een olietanker en de andere met een zeiljacht. De ene heeft meer oog op de stabiliteit en de andere op de wendbaarheid.

Recent werden drie studies uitgevoerd waarbij fenprocoumon (Marcoumar®) en acenocoumarol (Sintrom Mitis®) werden vergeleken. Deze studies gebeurden bij de Trombosedienst Leiden (APA Gadisseur et al.) op gekoppelde patienten (matching), op de databank van de Trombosedienst den Haag (FJA Penning – van Beest et al), en op de databanken van 8 Nederlandse trombosediensten (SD Fihn et al). In alle drie studies werd een betere kwaliteit van de antistolling met fenprocoumon gezien. Deze drie studies zijn gepubliceerd in wetenschappelijke medische tijdschriften.

In Italie werd reeds een vergelijking uitgevoerd tussen het kortwerkende acenoumarol en het middellangwerkende warfarine. Hierbij kwam warfarine als de betere antistolling uit de bus. De langer werkende producten lijken minder schommelingen te geven. Een vergelijking tussen de 2 langwerkende middelen, fenprocoumon (halfwaardetijd 140u) en warfarine (halfwaardetijd 40u) werd enige tijd geleden in Leiden uitgevoerd maar moet nog worden gepubliceerd.

De gebruikte antistollingsmedicatie is sterk afhankelijk van de voorkeur van de behandelende arts. Ook bij de trombosediensten worden verschillende voorkeuren gezien. De Trombosedienst Leiden heeft de voorkeur om te werken met fenprocoumon (Marcoumar®) omwille van de meer stabiele lange termijn antistolling, maar ongeveer 10% van de patiënten gebruikt acenocoumarol (Sintrom Mitis®). In Nederland als geheel ligt de verhouding omgekeerd en krijgt een grote meerderheid van de patienten acenocoumarol (Sintrom Mitis®).

acenocoumarol_315x132Momenteel is acenocoumarol alleen te krijgen in de vorm van acenocoumarol. Het merk SintromMitis® is niet meer leverbaar maar de naam wordt nog veel gebruikt . Acenocoumarol bestaat als tablet van 1 mg. Het is heel moeilijk acenocoumarol in twee te delen zodat bij de Trombosedienst Leiden de gewoonte bestaat om mensen die minder dan 1 tablet per dag van acenocoumarol nodig hebben, over te zetten op fenprocoumon (Marcoumar®).

marcoumar_133x223Fenprocoumon is te krijgen onder de naam fenprocoumon of onder de naam Marcoumar®. Het werkzame bestanddeel is hetzelfde, namelijk fenprocoumon, en zou er geen verschillen mogen zijn qua werking tussen beide. Zowel fenprocoumon als Marcoumar® komen als tabletten van 3 mg. Fenprocoumon en Marcoumar® zijn wel in twee te delen en halfjes worden dan ook bij de dosering gebruikt.

Soms vertonen mensen allergische reacties bij een van beide medicijnen en dan wordt gekozen om de patiënt over te zetten op het andere medicijn.