CoaguChek®

De Coaguchek is een zelfmeetapparaat van de firma Roche.
Hieronder vindt u informatie over het gebruik ervan.

Het CoaguChek® toestel is een mobiel meetapparaat voor de Protrombinetijd dat patiënten onder antistollingsbehandeling in staat stelt om thuis zelf de controles van hun stolling uit te voeren zonder dat zij zich hiervoor naar een ziekenhuis of een trombosedienst hoeven te begeven. Dit betekent een aanzienlijke tijdswinst en geeft de patiënten meer vrijheid in hun sociale en beroepsactiviteiten.

Hoe een meting verricht wordt, kunt u zien in een instructiefilm.
Ook tijdens vakantie in het buitenland kan het gebruik van een dergelijk toestel een hoop tijd en moeilijkheden besparen. Men hoeft niet meer op zoek te gaan naar een laboratorium of ziekenhuis om het bloed te laten testen, er zijn geen extra kosten bij en het is niet meer nodig alles in een mogelijk vreemde taal te moeten uitleggen. Het toestel is te vergelijken met de toestelletjes (glucosemeters) die reeds langer gebruikt worden door diabetespatiënten.

Het toestel heeft voor de meting van de stollingstijd enkel 1 coagxs_200x2002druppel bloed nodig die gemakkelijk met een vingerprik wordt verkregen. Dit is minder pijnlijkdan het klassieke bloed prikken zoals dat door de trombosediensten wordt gedaan. De volledige procedure duurt ongeveer 3 minuten. De meting gebeurt met teststrips voor eenmalig gebruik. Het CoaguChek® XS toestel is ongeveer 14cm bij 8cm groot. Het apparaat werkt op batterijen. Gebruik alleen alkaline batterijen (bij voorkeur Duracell). Oplaadbare batterijen kunnen het apparaat beschadigen. Er is een enkele beperking: het toestel is gevoelig voor temperatuur, het werkt alleen bij temperaturen boven 16°C.