Het verrichten van een meting met het Coaguchekapparaat

bloed_aanbrengen_150x110
Hoe een INR meting verricht wordt, kunt zien op de instructiefilm.