Kosten zelfmeten / zelfdoseren

Zelfmeten en zelfdoseren zit in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Het tarief kan afwijken afhankelijk van de zorgverzekering die u heeft.

Er is geen verschil in kosten tussen zelfmeten en zelfdoseren. De kosten van de training, het zelfmeetapparaat en de meetstrips, tot een maximum van 60 stuks per jaar, worden door de zorgverzekering vergoed op voorwaarde dat u zich aan de afspraken met de trombosedienst houdt.

Kosten
De kosten van de training zijn thans éénmalig €294,00
Kosten van begeleiding en de meetstrips zijn €202,00 per kwartaal.
Kosten bij gebruik zelfmeetapparaat van partner zijn €144,00 per kwartaal. Deze kosten komen ten laste van het eigen risico (verplicht en vrijwillig) dat u bij de zorgverzekering heeft.
Het meetapparaat (CoaguChek) krijgt u in bruikleen. Dit, evenals de andere afspraken, worden in overeenkomsten met de trombosedienst vastgelegd.

Ter vergelijking.
Als u voor controle van de INR naar de poli komt, kost dat € 22,00
Voor een controle bij u thuis € 33,00
Ook deze kosten worden verrekend met het eigen risico.

De trombosediensten spelen een centrale rol in deze regeling. Het zijn de trombosediensten die beslissen welke patiënten in aanmerking komen voor het zelfmeten/zelfdoseren. In eerste plaats gaat het hierbij om patiënten met een langdurige antistollingsbehandeling.

De trombosediensten zijn ook verantwoordelijk voor de training van de patiënten voor zelfmeten en zelfdoseren, voor de begeleiding en regelmatige nacontroles, en voor het verstrekken van de toestellen en strips.